názov projektu, kľudne dlhší

lokalita projektu, Mesto


verejná anonymná urbanisticko – architektonická súťaž, 1. cena, 2005
projekt 2008
v súčasnosti realizačný projekt
rekonštrukcia a prestavba areálu
autor prestavby v 70-tych rokoch vladimír dedeček
národná kultúrna pamiatka /historická časť/
expozičné a spoločenské priestory, knižnica, depozitáre, správa
© 2023 BKPŠ