Zóna - areál Istrochem

Bratislava


urbanistická štúdia zóny, 2009
Kusý II, Paňák
© 2023 BKPŠ