Vodné dielo

Žilina


realizácia 1998
Kusý II, Paňák, Šutek
© 2023 BKPŠ