Vodné dielo

Bratislava - Čunovo


realizácia 1997
Kusý II, Paňák
© 2023 BKPŠ