Vila - Devín

Bratislava


vyzvaná súťaž, 2004
Kusý II, Paňák, Kusý III, Michalič – Kusá
© 2023 BKPŠ