Veľvyslanectvo Slovenskej republiky

Berlín


súťaž, 1. cena, 2003
realizácia 2010
nominácia na cenu ARCH2011
Kusý II, Paňák, Kusý III, Michalič – Kusá, Paňáková J.
© 2023 BKPŠ