Smichov sever-city

Praha


súťaž, 2014
Kusý II, Paňák, Kusý III, Kordík, Polakovič, Žitňanský, Marko
© 2023 BKPŠ