Slovenské národné divadlo - novostavba

Bratislava


súťaž, 1. cena, 1980
realizácia 1985 – 2007
Kusý II, Paňák, Bauer© 2023 BKPŠ