Revitalizácia veľkého kina firmy Baťa


Zlín


súťaž, 3. cena, 2020
Kusý II, Paňák, Kusý III, Bakyta
© 2023 BKPŠ