Polyfunkčný objekt Dax

Bratislava


štúdia, 2004
Kusý II, Paňák,  Kusý III, Michalič - Kusá
© 2023 BKPŠ