Polyfunkčný dom

Lehotská ul., Bratislava


vyzvaná architektonická súťaž, 1. cena, 2012
Kusý II, Paňák, Kusý III
© 2023 BKPŠ