Plaváreň

Ružomberok


súťaž, 3. cena, 2018
Kusý III, Bakyta, Blašková
© 2023 BKPŠ