Obytný dom Obydick „Manhattan“

Bratislava


vyzvaná súťaž, 1. miesto, projekt II. 2007
realizácia 2010
nominácia na cenu ARCH2010
cena Slovenskej komory stavebných inžinierov za najlepšie projektové riešenie stavebného diela
Kusý II, Paňák, Kusý III, Michalič – Kusá, Kusá A., Paňáková J.
© 2023 BKPŠ