Novostavba slovenskej Sporiteľne

Bratislava


vyzvaná súťaž, 2005
Kusý II, Paňák, Kusý III, Michalič – Kusá
© 2023 BKPŠ