Kultúrny dom Družba

Levice


súťaž, 3. cena, 2017
Kusý III, Bakyta, Krčméryová
© 2023 BKPŠ