Kultúrne centrum

Leopoldov


súťaž, 1. cena, 2017
Bakyta, Kusý III, Blašková, Krčméryová
© 2023 BKPŠ