Janíkov dvor

Bratislava


súťaž, 1. cena, 2022
Kusý II, Paňák, Kusý III, Bakyta

© 2023 BKPŠ