Expozitúra Národnej banky Slovenska

Poprad


súťaž, 1998
Kusý II, Paňák
© 2022 BKPŠ