Dom rozlúčky a cintorín

Brezno


súťaž, 1. cena, 2021
Kusý III, Bakyta, Vass, Tomanová-Porubčínová

© 2023 BKPŠ