Dom dôchodcov

Opava


súťaž, 2012
Kusý II, Paňák, Kusý III, Paňáková B.
© 2020 BKPŠ