Centrála Všeobecnej úverovej banky

Bratislava


súťaž, 1994
Kusý II, Paňák
© 2022 BKPŠ