Bytový dom s polyfunkciou

Trnava


súťaž, 1. cena, 2022
štúdia 2023
Kusý II, Paňák, Kusý III, Vass, Bakyta

© 2023 BKPŠ