Budova veľvyslanectva slovenskej republiky

Praha


súťaž, 2. kolo, 3. cena, 2004
Kusý II, Paňák, Kusý III
© 2023 BKPŠ