Architektonický ateliér bol založený 1.2.1991

Partneri:
ing.arch. Martin Kusý
ing.arch. Pavol Paňák

Naša spoločnosť poskytuje komplexné projektové a inžinierske služby v rozsahu autorizácie v intenciách zákona č. 138/1992 Zb. ako aj inžinierske výkony pre investorov – zaobstaranie územného rozhodnutia a stavebného povolenia.

V rámci komplexnosti projektových služieb spracovávame aj projekty nevyžadujúce legislatívne konanie /interiéry, výstavy, divadelné scény,.../

Vykonávame funkciu generálneho projektanta. Kompletné externé projektové výkony sú zabezpečované na zmluvnom základe s autorizovanými profesistami resp., s kooperujúcimi firmami, s ktorými dlhodobo úspešne spolupracujeme.

Ťažiskom prác sú objekty: kancelárie, bytové stavby (rodinné domy, bytovky, obytné súbory), kultúrne a občianske stavby, hotely, priemyslové stavby, urbanizmus, interiéry,...

Do dnešnej podoby spol. s r.o. sa niekoľkokrát transformoval.

V ateliéri doteraz pracovali resp. pracujú:
Peter Greschner, Augustín Hornáček, Jana Jandová, František Kohút, Jozef Kolárik, Alexandra Kusá, Mária Michalič Kusá, Martin Kusý ml., Robert Kvasňovský, Rastislav Kvasňovský, Agneša Lukáčová, Eduard Polák, Ladislav Jedenástik, Jarmila Sattyová, Melinda Szlováková, Libuše Korbelová, Valéria Halásová, Helena Augustínová, Peter Bolebruch, Michaela Čechová, Oldrich Černý, Juraj Deraj, Jana Derajová, Alžbeta Horváthová – Káčerová, Martin Hruška, Katarína Jamariková, Denisa /Jankovičová/ Kubinová, Richard Kereškényi, Michal Kostka, Peter Kotvan, Peter Králik, Peter Kuchta, Viera /Kusá/ Bolebruchová, Ľuboš Labanc, Marek Lazar, Jana Paňáková, Martin Simonides, Ladislav Rajecký, Juraj Tesák, Nora Vávrová – Vranová, Eva Jantoščiaková, Beata Paňáková, Andrea Dilhoffová, Radoslav Mašlonka, Juraj Lutišan, Martin Zaiček a Róbert Novomeský